Composition du comité

Den aktuellen comité vun den Mierscher Klatzefrënn ass wei folgt :

Président
Nicolas Bemtgen
résidant 73, rue Nicolas Welter L-7570 Mersch
 
Trésorier
Romain Bemtgen
résidant 73, rue Nicolas Welter L-7570 Mersch
 
Secrétaire
Patrick Lamesch
résidant 75, rue Nicolas Welter L-7570 Mersch